Inloggen

Onderwerpen

O 944
Begroting en jaarverslag Regio de Vallei
Alert
O 32
Rapportage faseren en doseren (en jaarlijkse monitor woningbouw (evaluatie en prognose)
Alert
O 945
Biodiversiteit
O 72
Ontwerpbegroting (en jaarstukken) VGGM
O 420
Evaluatie Nota Bovenwijkse Investeringen
Alert
O 667
Begroting en jaarstukken Omgevingsdienst De Vallei (OddV)
Alert
O 23
Visie verblijfsrecreatie (en evaluatie OMVV)
O 599
Integrale aanpak Voorthuizen (was Meerjaren Investeringsprogramma Voorthuizen, daarvoor Snelfietsroute Holzenbosch - Blankensgoed + maatregelen ontlasting Noord-Zuid verbinding)
Afgedaan
O 62
Rapportage kwaliteit wegen + uitvoeringsplan
Alert
O 1086
Uitbreiding en renovatie begraafplaats Diepenbosch

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

Raadvergadering

25-05-2022 t/m 31-05-2023

Raadvergadering

12-12-2022 t/m 01-02-2024

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

11-10-2021 t/m 01-03-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

14-11-2022 t/m 13-12-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

10-11-2021 t/m 15-03-2023 (Afgedaan)

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

13-03-2023 t/m 01-03-2024

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

13-03-2023 t/m 01-03-2025

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

20-02-2023 t/m 22-03-2023 (Afgedaan)

Raadvergadering

06-07-2022 t/m 05-07-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

06-07-2022 t/m 05-07-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

10-07-2019 t/m 22-03-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

10-07-2019 t/m 01-07-2023

Raadvergadering

15-02-2021 t/m 22-03-2023

Raadvergadering

16-04-2021 t/m 01-05-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

14-11-2022 t/m 22-03-2023 (Afgedaan)

Raadvergadering

20-02-2023 t/m 13-12-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

14-12-2020 t/m 22-03-2023 (Afgedaan)

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

04-04-2022 t/m 22-03-2023

Raadvergadering

06-09-2021 t/m 22-03-2023 (Afgedaan)

Raadvergadering

29-08-2022 t/m 05-07-2023

Export LTA naar Excel