Inloggen

Onderwerpen

O 719
Functieveranderingsbeleid
Alert
O 301
Actualisatie nota wijkplatforms
Attentie Afgedaan
O 242
Centrumplan Barneveld / Omgevingsvisie Barneveld Centrum
Afgedaan
O 399
GVVP
Alert
O 526
Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Afgedaan
O 871
Evaluatie memo 'Dorpsplannen nieuwe stijl'-> Dorpenbeleid 2.0
Alert
O 426
Afvalbeleidsplan: strategieplan grondstoffen 2020-2024
Afgedaan
O 907
Notitie Natuurbegraven
Alert
O 754
PDV/GDV-beleid Regio FoodValley
O 940
Evaluatie Platform Cultuur en Maatschappelijke Cultuurfonds
Afgedaan

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

20-04-2017 t/m 01-10-2021

Commissie B-S-G

22-03-2021 t/m 21-09-2021 (Afgedaan)

Raadvergadering

22-04-2020 t/m 06-10-2021 (Afgedaan)

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

06-09-2021 t/m 06-10-2021

Raadvergadering

06-09-2021 t/m 06-10-2021 (Afgedaan)

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

03-04-2018 t/m 06-10-2021

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

11-10-2021 t/m 10-03-2022

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

16-07-2021 t/m 06-10-2021 (Afgedaan)

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

15-10-2018 t/m 06-10-2021

Raadvergadering

06-09-2021 t/m 06-10-2021 (Afgedaan)

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

12-11-2020 t/m 01-12-2024

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

16-07-2021 t/m 06-10-2021 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel