Inloggen

Onderwerpen

O 68
Tarieven buitensportaccomodaties -> Compensatieregeling verenigingen en dorps- en buurthuizen
O 74
Strategische agenda voor Food Valley 2020-2025
O 407
Beleidsvisie wonen, zorg en welzijn (was Notitie Woonservicegebieden)
O 408
Woningbouwlocatie Barneveld-Noord (Bloemendal) (kaderstellend voorstel)
O 719
Functieveranderingsbeleid
O 892
Actieplan tegen alcoholgebruik in het verkeer
O 910
Warmtevisie
O 941
Veiligheidsstrategie 2019-2022 en Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022
O 944
Begroting en jaarverslag Regio de Vallei
Attentie
O 1060
Omgevingsvisie + Hoofdlijnennotitie Ontwikkelscenario's

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

14-11-2022 t/m 13-12-2023

Raadvergadering

28-08-2023 t/m 13-12-2023

Raadvergadering

28-08-2023 t/m 03-07-2024

Raadvergadering

04-04-2023 t/m 05-02-2025

Raadvergadering

03-10-2022 t/m 13-12-2023

Raadvergadering

11-10-2021 t/m 13-12-2023

Raadvergadering

07-02-2022 t/m 13-12-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

15-01-2019 t/m 13-12-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

03-11-2022 t/m 13-12-2023 (Afgedaan)

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

20-02-2023 t/m 13-12-2023

Raadvergadering

14-11-2022 t/m 13-12-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

31-05-2023 t/m 13-12-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

12-12-2022 t/m 01-02-2024

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

01-05-2023 t/m 01-05-2024

Raadvergadering

31-05-2023 t/m 29-05-2024

Raadvergadering

28-08-2023 t/m 11-12-2024

Raadvergadering

18-03-2021 t/m 13-12-2023

Raadvergadering

28-08-2023 t/m 03-07-2024

Raadvergadering

09-01-2023 t/m 13-11-2024

Export LTA naar Excel