Inloggen

Moties

M 980
Motie crisiscommunicatie
M 988
Opnemen waterreservoir bij planontwikkeling vergroenen schoolpleinen
M 996
Motie onderzoek haalbaarheid railterminal
M 993
Motie groencompensatie
M 1000
Motie Verruiming openingstijden winkels feestdagen
Nieuw
M 774
Motie Tiny houses woningbouwlocaqtie Barneveld Noord
M 775
Motie wandelpad woningbouwlocatie Barneveld Noord
M 1002
Motie kaders Startnotitie Woonvisie
Nieuw
M 1003
Motie Woonvisie Coach beter dan bouwbesluit
Nieuw
M 752
Vispassage Barneveldse beek bij Eilanden-Oost
Afgedaan

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

Raadvergadering

03-10-2019 t/m 22-04-2020

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

13-11-2019 t/m 06-05-2020

Raadvergadering

13-11-2019 t/m 06-05-2020

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

13-11-2019 t/m 06-05-2020

Raadvergadering

05-02-2020 t/m 27-05-2020

Raadvergadering

22-03-2017 t/m 08-07-2020

Raadvergadering

22-03-2017 t/m 08-07-2020

Raadvergadering

05-02-2020 t/m 11-11-2020

Raadvergadering

05-02-2020 t/m 11-11-2020

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

09-11-2016 t/m 01-12-2020 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel