Inloggen

Moties

M 1141
Kinderopvang en luchtkwaliteit - fijnstofmeter bij nieuwe locaties en communicatie ouders
Alert
M 1113
Motie Warmtevisie betaalbaarheid energietransitie
Alert
M 1127
Motie Kansen en oplossing Veluwse Zandhappers
Alert
M 1128
Motie Minima-effectrapportage
Afgedaan
M 1129
Motie vestiging helihaven
Alert
M 1130
Motie verhoging instandhoudingstermijn sociale huurwoningen
Alert
M 1101
Railterminal en oostelijke op- en afritten A1
Alert
M 1139
krediet rouwcentrum De Plantage/ inventarisatie lopende projecten met budgetoverschrijding
Alert
M 1110
Structuurvisie Wind / gemeentelijk energiebedrijf
Alert
M 1089
Motie herinrichtingsplan Bestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandtstraat (Pastoriebos)
Alert

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Raadvergadering

08-03-2022 t/m 03-11-2022

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

08-03-2022 t/m 03-11-2022 (Afgedaan)

Raadvergadering

08-03-2022 t/m 03-11-2022

Raadvergadering

08-03-2022 t/m 03-11-2022

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

10-11-2021 t/m 03-11-2022

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

25-05-2022 t/m 03-11-2022

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

15-12-2021 t/m 03-11-2022

Raadvergadering

06-10-2021 t/m 03-11-2022

Export LTA naar Excel