Inloggen

Moties

M 1159
Motie mobiliteit Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley
Nieuw
M 1140
Kinderopvang en luchtkwaliteit heroverweging beleid
M 1124
Motie openbaar onderwijs
M 1125
Motie ondersteuning openbaar onderwijs Voorthuizen
M 1123
Sturen op capaciteit i.p.v. aantallen zonnepanelen

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

03-11-2022 t/m 13-12-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

25-05-2022 t/m 07-02-2024

Fictieve afdoeningsdatum

09-02-2022 t/m 19-06-2024

Fictieve afdoeningsdatum

09-02-2022 t/m 19-06-2024

Fictieve afdoeningsdatum

09-02-2022 t/m 05-02-2025

Export LTA naar Excel