Inloggen

Resultaten

O 1098
Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (was Landbouwperspectief)
M 1127
Motie Kansen en oplossing Veluwse Zandhappers
Alert
M 1128
Motie Minima-effectrapportage
Afgedaan
M 1129
Motie vestiging helihaven
Alert
M 1130
Motie verhoging instandhoudingstermijn sociale huurwoningen
Alert
O 22
Revitalisering Harselaar-Oost
M 1101
Railterminal en oostelijke op- en afritten A1
Alert
O 62
Rapportage kwaliteit wegen + uitvoeringsplan
O 63
Evaluatie + aanbesteden wegenonderhoud: Beleidsvisie beheer en onderhoud wegen 2017-2026
M 1139
krediet rouwcentrum De Plantage/ inventarisatie lopende projecten met budgetoverschrijding
Alert

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Raadvergadering

11-10-2021 t/m 03-11-2022 (Afgedaan)

Raadvergadering

03-10-2022 t/m 26-04-2023

Raadvergadering

03-10-2022 t/m 13-12-2023

Raadvergadering

08-03-2022 t/m 03-11-2022

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

08-03-2022 t/m 03-11-2022 (Afgedaan)

Raadvergadering

08-03-2022 t/m 03-11-2022

Raadvergadering

08-03-2022 t/m 03-11-2022

Raadvergadering

04-02-2019 t/m 03-11-2022 (Afgedaan)

Raadvergadering

18-10-2022 t/m 08-11-2023

Raadvergadering

03-11-2022 t/m 13-11-2024

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

10-11-2021 t/m 03-11-2022

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

04-04-2022 t/m 03-11-2022 (Afgedaan)

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

04-04-2022 t/m 22-03-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

04-04-2022 t/m 08-11-2023

Raadvergadering

25-04-2022 t/m 03-11-2022 (Afgedaan)

Raadvergadering

12-10-2020 t/m 01-09-2026

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

25-05-2022 t/m 03-11-2022

Export LTA naar Excel