Inloggen

Resultaten

O 1163
Rekenkameronderzoek Wet openbaarheid bestuur
Afgedaan
M 1167
Inclusie agenda
Alert
M 1174
Motie Behoefteonderzoek schaaktafels (urban chess)
Afgedaan
M 1175
Motie skatebaan voor Voorthuizen
Alert
M 1176
Motie beschermde status graven Mulkse ex-KNIL-militairen
Alert
O 1196
Participatiebeleid
Alert
O 183
Nota reserves en voorzieningen
Alert
O 172
Financiële verordening ex art. 212, 213 en 213a GW (2)
Alert
O 30
Nota Grondbeleid
Alert
O 71
Evaluatie + actualisatie speelruimtebeleidsplan
Alert

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

03-11-2022 t/m 22-03-2023 (Afgedaan)

Raadvergadering

09-11-2022 t/m 22-03-2023

Fictieve afdoeningsdatum

09-11-2022 t/m 22-03-2023 (Afgedaan)

Fictieve afdoeningsdatum

09-11-2022 t/m 22-03-2023

Raadvergadering

09-11-2022 t/m 22-03-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

01-03-2023 t/m 22-03-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

27-03-2023 t/m 27-09-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

31-05-2023 t/m 07-02-2024

Auditcommissie

03-10-2022 t/m 23-03-2023

Raadvergadering

15-10-2018 t/m 08-11-2023

Auditcommissie

03-10-2022 t/m 23-03-2023

raadswerkgroep

09-01-2023 t/m 27-03-2023

raadswerkgroep

09-02-2023 t/m 01-05-2023

Raadvergadering

14-12-2016 t/m 27-09-2023

Agendacommissie

01-12-2022 t/m 27-03-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

11-06-2019 t/m 01-12-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

09-01-2023 t/m 13-12-2023

Export LTA naar Excel