Inloggen

Resultaten

M 1003
Motie Woonvisie Coach beter dan bouwbesluit
Alert
O 11
Ketenbeleid
Attentie
O 32
Rapportage faseren en doseren (en jaarlijkse monitor woningbouw (evaluatie en prognose)
O 407
Beleidsvisie wonen, zorg en welzijn (was Notitie Woonservicegebieden)
O 526
Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
O 662
Evenementenbeleid: periodieke geluidmeting (bij evenementen)
O 717
Startersleningen
O 172
Financiële verordening ex art. 212, 213 en 213a GW (2)
O 941
Veiligheidsstrategie 2019-2022 en Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022
O 985
Public Affairs

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

05-02-2020 t/m 09-11-2022

Commissie B-S-G

05-04-2022 t/m 29-11-2022 (Afgedaan)

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

11-12-2019 t/m 01-12-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

11-10-2021 t/m 14-12-2022

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

11-10-2021 t/m 01-03-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

11-03-2022 t/m 01-12-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

14-11-2022 t/m 13-12-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

30-01-2019 t/m 14-12-2022

Raadvergadering

03-10-2022 t/m 05-07-2023

Raadvergadering

14-11-2022 t/m 14-12-2022

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

14-11-2018 t/m 14-12-2022

Raadvergadering

14-11-2022 t/m 14-12-2022

Raadvergadering

25-02-2020 t/m 14-12-2022

Auditcommissie

03-10-2022 t/m 23-03-2023

Raadvergadering

14-11-2022 t/m 14-12-2022

Raadvergadering

18-03-2019 t/m 10-04-2024

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

23-03-2020 t/m 14-12-2022

Export LTA naar Excel