Inloggen

Resultaten

O 420
Evaluatie Nota Bovenwijkse Investeringen
Alert
M 946
Motie Biodiversiteit en insectenaantrekkende planten
Afgedaan
O 667
Begroting en jaarstukken Omgevingsdienst De Vallei (OddV)
Alert
O 23
Visie verblijfsrecreatie (en evaluatie OMVV)
O 599
Integrale aanpak Voorthuizen (was Meerjaren Investeringsprogramma Voorthuizen, daarvoor Snelfietsroute Holzenbosch - Blankensgoed + maatregelen ontlasting Noord-Zuid verbinding)
Afgedaan
O 62
Rapportage kwaliteit wegen + uitvoeringsplan
Alert
O 1086
Uitbreiding en renovatie begraafplaats Diepenbosch
O 913
Actieagenda Circulaire economie
Alert
O 1121
Nota vastgoedbeleid
Afgedaan
O 1122
Buurthuis Bronveld
Afgedaan

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

10-07-2019 t/m 22-03-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

10-07-2019 t/m 01-07-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

20-02-2023 t/m 22-03-2023

Raadvergadering

15-02-2021 t/m 22-03-2023

Raadvergadering

16-04-2021 t/m 01-05-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

14-11-2022 t/m 22-03-2023 (Afgedaan)

Raadvergadering

20-02-2023 t/m 13-12-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

14-12-2020 t/m 22-03-2023 (Afgedaan)

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

04-04-2022 t/m 22-03-2023

Raadvergadering

06-09-2021 t/m 22-03-2023 (Afgedaan)

Raadvergadering

29-08-2022 t/m 05-07-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

09-01-2023 t/m 22-03-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

10-01-2022 t/m 22-03-2023 (Afgedaan)

Raadvergadering

03-11-2022 t/m 22-03-2023 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel