Inloggen
1 2 3 5 7 8 9 ....... 20 21

Resultaten

T 814
Bomeneffectanalyse
Afgedaan
T 815
Verdringingseffecten op de woningmarkt
Alert
T 816
Familiegroepsplan
Alert
T 646
Groenstrook Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Holzenbosch
Alert
O 527
Evaluatie vernieuwend vergaderen (live uitzenden (raads)vergaderingen)
Afgedaan
T 828
Jongerenraad
Alert
O 417
Top 3 lijst overbodige regelgeving
Afgedaan
T 672
Schouw van de wegen
Alert
M 830
Motie onafhankelijk voorzitter bezwarencommissie
Alert
O 267
Verkeersveiligheidsmonitor

nov

dec

2018

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2019

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

07-06-2017 t/m 08-11-2017 (Afgedaan)

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

07-06-2017 t/m 08-11-2017

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

07-06-2017 t/m 08-11-2017

Agendacommissie

04-02-2016 t/m 09-11-2017

Presidium

08-07-2015 t/m 14-11-2017 (Afgedaan)

Presidium

13-02-2017 t/m 14-11-2017

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

04-09-2014 t/m 15-11-2017 (Afgedaan)

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

04-09-2014 t/m 14-11-2018 (Afgedaan)

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

18-11-2014 t/m 13-11-2019 (Afgedaan)

Agendacommissie

03-05-2016 t/m 20-11-2017

Commissie B-S-G

27-09-2017 t/m 27-11-2017

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

27-09-2017 t/m 07-03-2018

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

27-09-2017 t/m 14-11-2018

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

15-12-2015 t/m 01-12-2017 (Afgedaan)

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

11-07-2017 t/m 01-12-2018

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

10-01-2017 t/m 01-12-2019

1 2 3 5 7 8 9 ....... 20 21
Export LTA naar Excel