Inloggen

Resultaten

O 17
Parkeerbeleid / notitie Parkeerregulering Barneveld Centrum
Alert
O 32
Rapportage faseren en doseren (en jaarlijkse monitor woningbouw (evaluatie en prognose)
Alert
O 74
Strategische agenda voor Food Valley 2019-2021
Alert
O 267
Verkeersveiligheidsmonitor
O 420
Evaluatie Nota Bovenwijkse Investeringen 2015
O 718
Implementatie Omgevingswet
O 719
Functieveranderingsbeleid
Alert
O 848
Structuurvisie windenergie
O 65
Evaluatie subsidiering Schaffelaartheater
Afgedaan
O 890
Behoefte onderzoek Voortgezet onderwijs
Alert

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

23-03-2020 t/m 15-12-2021

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

07-07-2021 t/m 15-12-2021

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

11-10-2021 t/m 25-05-2022

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

11-10-2021 t/m 14-12-2022

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

22-09-2020 t/m 15-12-2021

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

09-07-2019 t/m 15-12-2021 (Afgedaan)

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

02-12-2021 t/m 01-12-2022

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

10-07-2019 t/m 15-12-2021 (Afgedaan)

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

10-07-2019 t/m 01-07-2022

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

10-07-2019 t/m 01-07-2023

Raadvergadering

15-02-2021 t/m 15-12-2021 (Afgedaan)

Raadvergadering

15-11-2021 t/m 09-02-2022

Raadvergadering

15-02-2021 t/m 01-05-2022

Raadvergadering

06-09-2021 t/m 01-06-2022

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

20-04-2017 t/m 15-12-2021

Raadvergadering

03-09-2018 t/m 15-12-2021 (Afgedaan)

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

15-12-2021 t/m 20-04-2022

Raadvergadering

15-12-2021 t/m 25-05-2022

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

20-11-2020 t/m 15-12-2021 (Afgedaan)

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

15-02-2021 t/m 15-12-2021

Export LTA naar Excel