Inloggen

Resultaten

T 1264
verhoging bewustwording digitale weerbaarheid ouderen
Alert
M 1190
Motie evaluatie MIP en JIP in auditcommissie
Alert
M 1233
Motie compost afhaalpunten
Afgedaan
T 1282
Noodzaak 5 ton structurele investeringen
Afgedaan
O 420
Evaluatie Nota Bovenwijkse Investeringen
Alert
T 1274
Betaalbaarheidsgrens opnemen in bestemmingsplannen
Alert
O 68
Tarieven buitensportaccomodaties -> Compensatieregeling verenigingen en dorps- en buurthuizen
Alert
O 73
Ontwerp- en meerjarenbegroting regio FoodValley + jaarstukken
O 74
Strategische agenda voor Food Valley 2020-2025
O 515
Visiedocument beschermd wonen
Afgedaan

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

28-06-2023 t/m 01-01-2024 (Afgedaan)

Agendacommissie

08-11-2023 t/m 08-01-2024 (Afgedaan)

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

10-07-2019 t/m 01-02-2024

Fictieve afdoeningsdatum

27-09-2023 t/m 01-02-2024

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

14-11-2022 t/m 07-02-2024

Raadvergadering

01-03-2022 t/m 07-02-2024 (Afgedaan)

Raadvergadering

01-03-2022 t/m 29-05-2024

Raadvergadering

07-02-2024 t/m 05-02-2025

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

28-08-2023 t/m 07-02-2024 (Afgedaan)

Raadvergadering

28-08-2023 t/m 25-09-2024

Raadvergadering

04-04-2023 t/m 05-02-2025

Raadvergadering

25-09-2023 t/m 05-02-2025

Raadvergadering

25-09-2023 t/m 07-02-2024 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel