Inloggen
1 2 ....... 10 11 12 14 16 17 18 19 20

Resultaten

O 667
Begroting en jaarstukken Omgevingsdienst De Vallei (OddV)
T 976
Kleindierenmarkt
M 988
Opnemen waterreservoir bij planontwikkeling vergroenen schoolpleinen
M 996
Motie onderzoek haalbaarheid railterminal
M 993
Motie groencompensatie
O 21
Herijking toeristisch recreatief plan
Afgedaan
O 174
Aanbesteding accountant
O 531
Internationaal beleid
O 932
Voorstel onderzoek westelijke rondweg Barneveld
M 1000
Motie Verruiming openingstijden winkels feestdagen
Nieuw

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

Raadvergadering

21-04-2016 t/m 01-05-2020

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

19-06-2019 t/m 06-05-2020

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

13-11-2019 t/m 06-05-2020

Raadvergadering

13-11-2019 t/m 06-05-2020

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

13-11-2019 t/m 06-05-2020

Raadvergadering

14-10-2019 t/m 27-05-2020

Raadvergadering

15-05-2014 t/m 27-05-2020

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

14-12-2016 t/m 27-05-2020

Raadvergadering

04-02-2019 t/m 27-05-2020

Raadvergadering

05-02-2020 t/m 27-05-2020

1 2 ....... 10 11 12 14 16 17 18 19 20
Export LTA naar Excel