Inloggen

Resultaten

O 945
Biodiversiteit
T 1084
Onderzoek zelf maaien gras i.p.v. uitbesteden
O 72
Ontwerpbegroting (en jaarstukken) VGGM
O 408
Woningbouwlocatie Barneveld-Noord (Bloemendal) (kaderstellend voorstel)
O 718
Implementatie Omgevingswet
O 185
Treasurystatuut
O 282
Schuldennotitie
O 768
Verordening Uitvoering en Handhaving, gemeenteraad
O 667
Begroting en jaarstukken Omgevingsdienst De Vallei (OddV)
O 599
Meerjaren Investeringsprogramma Voorthuizen (was Snelfietsroute Holzenbosch - Blankensgoed + maatregelen ontlasting Noord-Zuid verbinding)

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

10-11-2021 t/m 15-03-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

17-06-2021 t/m 15-03-2023

Raadvergadering

06-07-2022 t/m 22-03-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

06-07-2022 t/m 31-05-2023

Raadvergadering

11-10-2021 t/m 22-03-2023

Raadvergadering

06-09-2021 t/m 22-03-2023

Raadvergadering

03-10-2022 t/m 22-03-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

20-04-2022 t/m 01-07-2023

Raadvergadering

15-10-2018 t/m 22-03-2023

Auditcommissie

03-10-2022 t/m 23-03-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

17-02-2020 t/m 22-03-2023

Raadvergadering

07-02-2022 t/m 22-03-2023

Raadvergadering

15-02-2021 t/m 22-03-2023

Raadvergadering

16-04-2021 t/m 01-05-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

14-12-2020 t/m 22-03-2023

Export LTA naar Excel