Inloggen

Resultaten

O 185
Treasurystatuut
M 1089
Motie herinrichtingsplan Bestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandtstraat (Pastoriebos)
Nieuw
M 1003
Motie Woonvisie Coach beter dan bouwbesluit
O 30
Nota Grondbeleid
O 779
Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)
Afgedaan
O 63
Evaluatie + aanbesteden wegenonderhoud: Beleidsvisie beheer en onderhoud wegen 2017-2026
O 1098
Landbouwperspectief
Nieuw
O 415
Dorpshuizen Garderen en Voorthuizen
O 174
Aanbesteding accountant
O 21
Herijking toeristisch recreatief plan

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Raadvergadering

15-10-2018 t/m 01-11-2022

Raadvergadering

06-10-2021 t/m 03-11-2022

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

05-02-2020 t/m 09-11-2022

Raadvergadering

14-12-2016 t/m 01-12-2022

Raadvergadering

11-10-2021 t/m 01-12-2022

Raadvergadering

12-10-2020 t/m 01-12-2022

Raadvergadering

11-10-2021 t/m 14-12-2022

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

21-01-2020 t/m 01-01-2023

Raadvergadering

18-03-2020 t/m 01-02-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

03-02-2021 t/m 01-02-2023

Export LTA naar Excel