Inloggen

Resultaten

O 77
Programmabegroting
O 184
Nota lokaal belastinggebied
Afgedaan
O 22
Revitalisering Harselaar-Oost
O 1058
schuldhulpverlening
O 1186
Onderzoek doelmatigheid inzameling huishoudelijk afval
O 11
Ketenbeleid
Attentie
O 17
Parkeerbeleid / notitie Parkeerregulering Barneveld Centrum
O 68
Tarieven buitensportaccomodaties
O 407
Beleidsvisie wonen, zorg en welzijn (was Notitie Woonservicegebieden)
O 1060
Omgevingsvisie + Hoofdlijnennotitie Ontwikkelscenario's

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

Raadvergadering

09-11-2022 t/m 08-11-2023

Raadvergadering

19-01-2023 t/m 08-11-2023

Raadvergadering

18-10-2022 t/m 08-11-2023

Raadvergadering

03-11-2022 t/m 13-11-2024

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

07-06-2021 t/m 08-11-2023

Raadvergadering

09-01-2023 t/m 08-11-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

11-12-2019 t/m 01-12-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

22-02-2022 t/m 01-12-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

14-11-2022 t/m 13-12-2023

Raadvergadering

03-10-2022 t/m 13-12-2023

Raadvergadering

18-03-2021 t/m 13-12-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

09-01-2023 t/m 11-12-2024

Export LTA naar Excel