Inloggen
1 2 ....... 12 13 14 15 17 19 20

Resultaten

O 34
Huisvestingsverordening
T 899
Tijdelijke zorgwoningen
O 14
Uitvoerings- en maatregelenplan GVVP
O 77
Programmabegroting
T 930
Bestemmingsplan Valkhof: ondergrondse containers
O 283
Herijking Energievisie
O 294
Belastingverordeningen
T 981
tweerichtingenfietsverkeer rotonde De Punt
M 1002
Motie kaders Startnotitie Woonvisie
Nieuw
M 1003
Motie Woonvisie Coach beter dan bouwbesluit
Nieuw

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

09-05-2019 t/m 01-09-2020

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

19-09-2018 t/m 30-09-2020

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

01-06-2017 t/m 01-11-2020

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

01-06-2017 t/m 01-11-2021

Raadvergadering

14-11-2016 t/m 01-11-2020

Agendacommissie

03-10-2018 t/m 01-11-2020

Raadvergadering

15-10-2018 t/m 11-11-2020

Raadvergadering

14-11-2016 t/m 11-11-2020

Raadvergadering

19-11-2019 t/m 01-11-2021

Raadvergadering

19-11-2019 t/m 01-11-2022

Raadvergadering

19-11-2019 t/m 01-11-2023

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

25-09-2019 t/m 11-11-2020

Raadvergadering

05-02-2020 t/m 11-11-2020

Raadvergadering

05-02-2020 t/m 11-11-2020

1 2 ....... 12 13 14 15 17 19 20
Export LTA naar Excel