Inloggen
1 2 ....... 13 14 15 16 17 18 20

Resultaten

O 840
Bedrijventerrein Stroe
Nieuw
O 422
Woonvisie
O 754
PDV/GDV-beleid Regio FoodValley
O 38
Veiligheidsplan
O 835
Visie Openbaar vervoer
Nieuw
O 172
Financiële verordening ex art. 212, 2013 en 213a GW (2)
O 353
Evaluatie notitie Bestemmingsplannen globaal en flexibel
O 34
Huisvestingsverordening
Afgedaan
O 408
Woningbouwlocatie Barneveld-Noord (Bloemendal) (kaderstellend voorstel)
O 427
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

sep

okt

nov

dec

2018

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2019

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Raadvergadering

09-10-2017 t/m 12-12-2018

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

14-12-2016 t/m 01-01-2019

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

20-04-2017 t/m 01-01-2019

Raadvergadering

10-03-2015 t/m 01-02-2019

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

09-10-2017 t/m 01-03-2019

Raadvergadering

05-02-2015 t/m 01-06-2019

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

29-05-2015 t/m 01-06-2019

Raadvergadering

28-11-2016 t/m 01-07-2019

Raadvergadering

20-04-2017 t/m 01-07-2019

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

02-03-2016 t/m 01-11-2019

Raadvergadering

02-03-2016 t/m 01-03-2020

1 2 ....... 13 14 15 16 17 18 20
Export LTA naar Excel