Inloggen

Resultaten

O 38
Veiligheidsplan
O 172
Financiële verordening ex art. 212, 213 en 213a GW (2)
O 833
Kantorenvisie 2019-2027
O 731
Afvalwaterzuivering De Glind
O 186
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen
O 728
Actualisering betaalbaarheid wonen/Doelgroepenverordening
O 754
PDV/GDV-beleid Regio FoodValley
O 912
Regiodeal
O 61
Nota openbare verlichting
O 1085
Toewijzing zendtijd lokale omroep 2022-2026

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Raadvergadering

06-03-2019 t/m 01-01-2024

Raadvergadering

25-02-2020 t/m 01-04-2024

Raadvergadering

11-12-2019 t/m 01-06-2024

Raadvergadering

03-09-2018 t/m 01-07-2024

Raadvergadering

07-10-2020 t/m 01-11-2024

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

26-05-2021 t/m 01-12-2024

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

12-11-2020 t/m 01-12-2024

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

10-07-2019 t/m 31-12-2024

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

22-12-2020 t/m 01-03-2025

Export LTA naar Excel