Inloggen

Resultaten

O 186
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen
O 677
Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning
O 754
PDV/GDV-beleid Regio FoodValley
O 912
Regiodeal
M 1123
Sturen op capaciteit i.p.v. aantallen zonnepanelen
O 61
Nota openbare verlichting
O 272
Veiligheidsmonitor
O 1085
Toewijzing zendtijd lokale omroep 2022-2026
T 1056
Werkwijze persoonlijke beleidsopvattingen
O 1031
Puntensysteem natuurinclusief bouwen

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Raadvergadering

07-10-2020 t/m 01-11-2024

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

11-12-2019 t/m 01-12-2024

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

12-11-2020 t/m 01-12-2024

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

10-07-2019 t/m 31-12-2024

Fictieve afdoeningsdatum

09-02-2022 t/m 05-02-2025

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

22-12-2020 t/m 01-03-2025

Rubriek B - lijst van ingekomen stukken

03-10-2022 t/m 01-09-2026

Raadvergadering

06-09-2021 t/m 01-10-2026

Export LTA naar Excel